Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 14 2015

imNOTyourBITCH
18:48
Kobiety znoszą to o wiele gorzej, może dlatego, że w dzieciństwie, składa im się znacznie większe obietnice szczęścia niż mężczyznom.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viapunkahontaz punkahontaz
imNOTyourBITCH
18:46
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted frommental-cat mental-cat viapunkahontaz punkahontaz
18:44
3630 5464 390
Reposted fromtron tron viapaulinab paulinab
imNOTyourBITCH
18:34
Przychodzi na każdego taki moment, wcześniej, później, bywa, że bardzo wcześnie, chciałoby się powiedzieć, za wcześnie, że życie nasze jakby doszło do jakiegoś rowu i bało się go przeskoczyć, mimo że przeskakiwało już nie takie rowy nieraz.
— Wiesław Myśliwski
imNOTyourBITCH
18:34
Nie ma co ukrywać, że czasem ucieczka to jedyna sensowna broń.
— Paluch
Reposted fromartfucksme artfucksme viapunkahontaz punkahontaz
18:34
imNOTyourBITCH
18:33
Ciągle na Ciebie umierałam, ale ten nawracający proces zmęczył mnie tak bardzo, że teraz na Twój widok nie chce mi się już wzruszać. Nawet ramionami.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromatlantyda atlantyda viapunkahontaz punkahontaz
imNOTyourBITCH
17:12
Wargi mnie bolą z niepocałowania,
zresztą nie tylko wargi,
bolą oczy z niepatrzenia,
i dłonie, i opuszki palców bolą też.
siedem przeklętych dni, co tydzień.
— Urszula Kozioł
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viaki ki

December 28 2012

imNOTyourBITCH
21:28
imNOTyourBITCH
21:27
2230 1b5a 390
Reposted fromdatewithanight datewithanight viapaulinab paulinab
imNOTyourBITCH
21:27
5776 88bd 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viapaulinab paulinab
imNOTyourBITCH
21:27
2067 7f7e 390
Reposted fromkejt21 kejt21 viapaulinab paulinab

October 16 2012

imNOTyourBITCH
17:04
  Miłość jest wtedy, kiedy chcesz z kimś przeżywać wszystkie cztery pory roku. Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą pod osypane kwieciem bzy, a latem zbierać z tym kimś jagody... i pływać w rzece. Jesienią robić razem powidła i uszczelniać okna przed wiatrem. Zimą - pomagać przetrwać katar i długie wieczory, a jak już będzie zimno, rozpalać razem w piecu.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viaMalinowaFantazja MalinowaFantazja
imNOTyourBITCH
17:03
Wybrałam Ciebie. Z jasnym umysłem, sercem i głową wybrałam Ciebie. Gdybym musiała zrobić to jeszcze raz, też zdecydowałabym się na Ciebie, bez wahania.
— gdybyś tylko wiedział.
Reposted fromuwielbiaj uwielbiaj viaweruskowa weruskowa
imNOTyourBITCH
16:52
Ciało pamięta przelotny dotyk, parę godzin bycia z kimś zostaje na lata. Zapach włosów, potu, wilgotności przepływa znikąd w środku dnia. W inżynierii nazywa się to pamięcią plastyczną materiału, w chemii pamięcią substratu. W życiu - tęsknotą. 
Reposted frompesy pesy viatoffifee toffifee
imNOTyourBITCH
16:51
8692 fbad 390
Reposted fromperseweracje perseweracje viatoffifee toffifee

October 07 2012

imNOTyourBITCH
21:09
Vancouver Land Bridge reconnects a river to a people,
a past Designed by Johnpaul Jones of Jones and Jones, Seattle, the Vancouver Land Bridge reunites the landscape between the Columbia River and the old Fort Vancouver. The bridge is part of the larger Confluence Project, which marks the path of the Lewis and Clark Expedition and aims to celebrate the region's rich cultural and environmental values.
Reposted fromszopkowa szopkowa viamaraskowa maraskowa
imNOTyourBITCH
21:08

August 22 2012

imNOTyourBITCH
18:18
5125 0498 390
Reposted fromdeszczulka deszczulka viapunkahontaz punkahontaz
imNOTyourBITCH
18:18
4378 254a 390
let me in... / i had ginger cat too and he did same thing...
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viacats cats
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl